Як нагороджувати від свого імені на законних підставах


Громадськими організаціями «ЗВИТЯГА» та «КРАЇНА», засновано відзнаки з особливим статусом та унікальною (запатентованою) формою посвідчення, що дає можливість керівникам підприємств, установ та відомств, від свого імені та на законних підставах, відзначати такими нагородами гідних осіб.


Відзнаки започатковано для нагородження за громадянську мужність, патріотизм, громадську активність та самовідданість, спрямовані на об’єднання громадян України у прагненні суверенності та розвитку держави.


В комплекті з відзнакою Замовнику надсилається посвідчення з печаткою, особистим підписом Голови об’єднання, номером та датою наказу.


Прізвище, ім’я та по батькові нагородженого, а також графа «за представленням» заповнюється Замовником (для виключення помилок).


В разі бажання отримати Виписку з наказу, надсилається список нагороджених до громадської організації (після вручення нагород).

 

Приклади заповнення посвідчення:


 

 

ВТО «ОРДЕН», як провідний виробник державних нагород та відомчих відзнак, є ексклюзивним виробником нагород громадських організацій «ЗВИТЯГА» та «КРАЇНА».


При виготовленні відзнак використовуються передові технології виробництва, дотримуються державні стандарти України та враховується фалеристичний досвід держав з розвиненими нагородними системами.

 

 

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

про статус громадських нагород

 

Нагородна система України складається з трьох гілок:


- державні нагороди України (регулюються Законом України «Про державні нагороди України»

від 16.03.2000 № 1549-ІІІ);

- відомчі заохочувальні відзнаки  (регулюються Указом Президента України «Про відомчі заохочувальні відзнаки»

від 30.05.2012 № 365/2012);

- нагороди громадських об’єднань (регулюються  Законом України «Про громадські об’єднання»

від 22 березня 2012 року № 4572-VI).


Статути, ескізи та описи державних нагород та відомчих заохочувальних відзнак затверджуються Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України та Міністерством юстиції.


Нагороди громадських об’єднань  засновуються  рішенням керівництва такого об’єднання (яке згідно свого Статуту має на це право). Вони повинні відповідати геральдичним стандартам, але державної реєстрації не потребують.


Громадські нагороди можуть мати вигляд ордена, медалі або нагрудного знака та носяться після державних нагород та відомчих заохочувальних відзнак України.


Нагороди громадських організацій поділяються на дві групи:

- за певні досягнення  та видатні вчинки;

- на честь пам'ятної події чи ювілейної дати.


Вручення громадської нагороди (згідно Статуту) здійснюється керівником громадської організації, його заступником або уповноваженою особою. Інформація про вручення вноситься до особової справи нагородженого на підставі Виписки з наказу.