ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про державні нагороди України»

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України» 
щодо удосконалення системи державних нагород»

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України «Про державні нагороди України»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 21, ст.162)

                                                                                             

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державні нагороди України

 

Державні нагороди України (далі - державні нагороди) є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною.

Державні нагороди встановлюються виключно законами України.

 

Частина відсутня

 

 

 

Частина відсутня

Стаття 1. Державні нагороди України

 

Державні нагороди України (далі - державні нагороди) є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною.

Державні нагороди встановлюються виключно законами України.

 

Кожен має право на справедливе нагородження державними нагородами за здійснення визначної суспільно і державно корисної заслуги.

 

Ніхто не може бути нагороджений державною нагородою без його згоди. Це положення не поширюється на нагородження посмертно.

Стаття 2. Законодавство про державні нагороди

 

Законодавство про державні нагороди складається з Конституції України, цього Закону та указів Президента України, що видаються відповідно до нього.

 

Стаття 2. Законодавство про державні нагороди

 

Законодавство про державні нагороди складається з Конституції України, цього Закону та указів Президента України, що видаються відповідно до нього.

Стаття 3. Види державних нагород

 

Державними нагородами є:

звання Герой України;

 

орден;

 

Абзац відсутній

 

медаль;

 

відзнака "Іменна вогнепальна зброя";

 

почесне звання України;

 

Державна премія України;

 

президентська відзнака.

 

Стаття 3. Види державних нагород

 

Державними нагородами є:

звання Герой України

 

орден;

 

хрест;

 

медаль;

 

відзнака "Іменна вогнепальна зброя";

 

почесне звання України;

 

Державна премія України;

 

президентська відзнака.

 

Стаття 4. Статут і положення про державні нагороди

Президент України затверджує:

статут - для звання Герой України та кожного ордену;

положення - для інших державних нагород.

 

Статути і положення про державні нагороди визначають підстави для нагородження, містять опис державної нагороди, а також встановлюють порядок нагородження, вручення, носіння державних нагород та інші правила.

Стаття 4. Статут і положення про державні нагороди

Президент України затверджує:

статут - для звання Герой України та для кожного ордену;

положення - для інших державних нагород.

 

Статути і положення про державні нагороди визначають підстави для нагородження, містять опис державної нагороди, а також встановлюють порядок нагородження, вручення, носіння державних нагород та інші правила.

 

Стаття 5. Нагородження державними нагородами

Державними нагородами можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

 

Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента України.

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина відсутня

 

 

 

 

Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею.

 

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагородження державними нагородами може бути проведено посмертно.

 

 

 

 

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадяни України можуть бути удостоєні нагород іноземних держав.

 

Стаття 5. Нагородження державними нагородами

Державними нагородами можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

 

Нагородження державними нагородами проводиться на підставі відповідного указу Президента України. 

 

Президент України, Голова Верховної Ради України, Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України, народні депутати України, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади, депутати представницьких органів місцевого самоврядування можуть бути нагороджені державними нагородами лише після завершення своїх повноважень за винятком нагородження за особисту мужність та героїзм та нагородження президентськими відзнаками у вигляді пам’ятних та ювілейних медалей.

 

Особу, яку відзначено державною нагородою, може бути представлено до наступного нагородження не раніше, ніж через три роки з моменту опублікування указу Президента України про попереднє нагородження, за винятком представлення до нагородження за виявлену особисту мужність і героїзм. У разі, якщо особа представляється до наступного нагородження, беруться до уваги лише ті заслуги (вчинки), які мали місце після попереднього нагородження. Порядок представлення до нагородження, вручення державних нагород, а також їх позбавлення, визначається Президентом України.

 

Граничний термін розгляду документів Комісією державних нагород та геральдики для представлення до державної нагороди або її позбавлення – 180 календарних днів.

 

Нагородженому вручається державна нагорода з атрибутами, передбаченими статутом або положенням про нагороду та документ, що посвідчує нагородження.

 

Державна нагорода вручається особисто нагородженому в обстановці урочистій та широкої гласності із залученням засобів масової інформації в термін не пізніше 60 днів після набрання чинності  указом Президента України. У разі вручення державної нагороди в районі ведення бойових дій, або за наказом з обмеженим доступом, можливе вручення нагороди без залучення громадськості та представників засобів масової інформації.

 

Нагородження державними нагородами може бути проведено посмертно, якщо інше не передбачене їхніми статутами (положеннями). Нагородження посмертно провадиться не пізніше, ніж через 25 років з дня смерті особи, яку представлено до нагородження. Повторне нагородження посмертно однієї й тієї самої особи не допускається.

 

Відомості про нагороджених державними нагородами вносяться у відкритий Державний реєстр нагороджених (далі – Реєстр нагороджених), за винятком нагороджених указами Президента України з обмеженим доступом. У Реєстрі нагороджених зазначаються прізвище, ім’я та по батькові нагородженого, назва нагороди та її ступінь, дата і номер указу Президента України про нагородження, первинна організація (особа), яка ініціювала нагородження та відповідальна особа, яка затвердила представлення. Порядок ведення Реєстру нагороджених затверджується указом Президента України.

 

Громадяни України можуть приймати нагороди іноземних держав.

Розділ II
ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

 

Стаття 6. Звання Герой України

 

Вищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України.

Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.

Герою України вручається орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави - за визначні трудові досягнення.

 

Стаття 6. Звання Герой України

 

Стаття 6. Звання Герой України

Вищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України.

Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.

Герою України вручається орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави - за визначні трудові досягнення.

 

Стаття 7Ордени України

В Україні встановлюються такі ордени:

 

орден Свободи - для відзначення видатних та особливих заслуг громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоювання конституційних прав і свобод людини і громадянина;

 

Частина відсутня

 

 

 

орден князя Ярослава Мудрого I, II, III, IV, V ступеня - для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність;

 

орден "За заслуги" I, II, III ступеня - для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності;

 

орден Богдана Хмельницького I, II, III ступеня - для нагородження громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України;

 

 

 

 

орден Героїв Небесної Сотні - для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України;

 

орден "За мужність" I, II, III ступеня - для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя;

 

орден княгині Ольги I, II, III ступеня - для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї;

 

орден Данила Галицького - для нагородження військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також державних службовців за значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу;

 

Стаття 6Ордени України

В Україні встановлюються такі ордени:

 

орден Свободи - для відзначення видатних та особливих заслуг громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоювання конституційних прав і свобод людини і громадянина;

 

орден Золотого Тризуба - вища державна нагорода України за здійснення визначного геройського вчинку або за визначне досягнення;

 

орден князя Ярослава Мудрого I, II,III, IV, V ступеня - за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність;

 

орден "За заслуги" I, II, III ступеня - за видатні заслуги в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності; 

 

орден Богдана Хмельницького I, II, III ступеня - для відзначення  військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за видатні успіхи в командуванні військовими з’єднаннями, частинами та підрозділами під час бойових дій, антитерористичних та миротворчих операцій;

 

орден Героїв Небесної Сотні - для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України;

 

орден Мужності I, II, III ступеня - для відзначення за особисту мужність, виявлену при виконанні службового та громадянського обов'язку;

 

 

 

 

 

 

орден княгині Ольги I, II, III ступеня - для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій, інших сферах суспільної діяльності та вихованні дітей у сім'ї;

 

 

орден короля Данила Галицького І, ІІ, ІІІ ступеня - для відзначення військовослужбовців та поліцейських, державних службовців та інших осіб, які склали присягу, посадових осіб місцевого самоврядування за значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу;

Стаття відсутня

Стаття 7. Хрести України  

 

В Україні встановлюються такі хрести:

 

Хрест Честь і слава - для відзначення за героїчний вчинок з ризиком для життя під час бойових дій, антитерористичних та миротворчих операцій

 

Хрест Гідність та честь - для відзначення за героїчний вчинок з ризиком для життя в мирний час. 

Стаття 8. Медалі України

В Україні встановлюються такі медалі:

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

 

"За військову службу Україні" для нагородження військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших осіб за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України;

 

"За бездоганну службу" I, II, III ступеня - для нагородження осіб офіцерського складу і прапорщиків Збройних Сил України, поліцейських, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військ Цивільної оборони, які досягли високих показників у бойовій і професійній підготовці, є взірцем вірності присязі та виконання військового (службового) обов'язку, успішно керують підлеглими, зразково виконують інші військові обов'язки;

 

"Захиснику Вітчизни" - для нагородження ветеранів війни, осіб, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників, та інших громадян України за виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України.

 

"За врятоване життя" - для нагородження громадян за врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу діяльність у справі охорони здоров'я громадян, запобігання нещасним випадкам з людьми.

Стаття 8. Медалі України

В Україні встановлюються такі медалі: 

 

медалі орденів князя Ярослава Мудрого, “За заслуги”,короля Данила Галицького, Богдана Хмельницького“За Мужність”; княгині Ольги - за вагомий особистий внесоку відповідній сфері діяльності, визначеній Статутом відповідного ордена, який недостатній для нагородження орденом, однак гідні іншої нагороди; 

 

медаль "За військову службу Україні" - за мужність і відвагу, самовіддані дії, проявлені під час бойових дій, антитерористичних та миротворчих операцій в умовах небезпеки для життя; 

 

 

 

 

 

"За бездоганну службу" I, II, III ступеня - для нагородження осіб офіцерського складу і прапорщиків Збройних Сил України, поліцейських, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військ Цивільної оборони, які досягли високих показників у бойовій і професійній підготовці, є взірцем вірності присязі та виконання військового (службового) обов'язку, успішно керують підлеглими, зразково виконують інші військові обов'язки;

 

медаль "Захиснику Вітчизни» - за зразкову військову службу під час бойових дій, антитерористичних та миротворчих операцій;

 

 

 

 

 

медаль "За врятоване життя" - для відзначення за врятування життя людини, запобігання нещасним випадкам з людьми. 

 

 

Стаття 9. Відзнака "Іменна вогнепальна зброя"

Відзнака "Іменна вогнепальна зброя" встановлюється для нагородження офіцерського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також Державної спеціальної служби транспорту, поліцейських та державних службовців, які мають офіцерське звання, за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтримці високої бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав і свобод громадян, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

 

Стаття 9. Відзнака "Іменна вогнепальна зброя"

Відзнака "Іменна вогнепальна зброя" встановлюється для нагородження офіцерського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також Державної спеціальної служби транспорту, поліцейських та державних службовців, які мають офіцерське звання, за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтримці високої бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав і свобод громадян, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

 

 

Стаття 10. Почесні звання України

Встановлюються такі почесні звання України:

 

"Народний артист України";

"Народний архітектор України";

"Народний вчитель України";

"Народний художник України";

"Заслужений артист України";

"Заслужений архітектор України";

"Заслужений будівельник України";

"Заслужений винахідник України";

"Заслужений вчитель України";

"Заслужений гірник України";

"Заслужений діяч мистецтв України";

"Заслужений діяч науки і техніки України";

"Заслужений донор України";

"Заслужений економіст України";

"Заслужений енергетик України";

"Заслужений журналіст України";

"Заслужений землевпорядник України";

"Заслужений лікар України";

"Заслужений лісівник України";

"Заслужений майстер народної творчості України";

"Заслужений машинобудівник України";

"Заслужений металург України";

"Заслужений метролог України";

"Заслужений працівник ветеринарної медицини України";

"Заслужений працівник культури України";

"Заслужений працівник освіти України";

"Заслужений працівник охорони здоров'я України";

"Заслужений працівник промисловості України";

"Заслужений працівник транспорту України";

"Заслужений працівник туризму України";

"Заслужений працівник сільського господарства України";

"Заслужений працівник соціальної сфери України";

"Заслужений працівник сфери послуг України";

"Заслужений працівник фармації України";

"Заслужений працівник фізичної культури і спорту України";

"Заслужений працівник цивільного захисту України";

"Заслужений природоохоронець України";

"Заслужений раціоналізатор України";

"Заслужений художник України";

"Заслужений шахтар України";

"Заслужений юрист України";

"Мати-героїня".

Почесні звання України присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність, якщо інше не встановлено положенням про почесне звання України.

Почесне звання "Народний артист України", "Народний архітектор України", "Народний вчитель України", "Народний художник України" може присвоюватися, як правило, не раніше ніж через десять років після присвоєння відповідного почесного звання "Заслужений артист України", "Заслужений архітектор України", "Заслужений вчитель України", "Заслужений художник України".

 

 

 

 

 

 

Абзац відсутній

 

 

Абзац відсутній

 

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

Частина відстуня

Стаття 9Почесні звання України

Встановлюються такі почесні звання України:

 

"Народний артист України";

"Народний архітектор України";

"Народний вчитель України";

"Народний художник України";

"Заслужений артист України";

"Заслужений архітектор України";

"Заслужений будівельник України";

"Заслужений винахідник України";

"Заслужений вчитель України";

"Заслужений гірник України";

"Заслужений діяч мистецтв України";

"Заслужений діяч науки і техніки України";

"Заслужений донор України";

"Заслужений економіст України";

"Заслужений енергетик України";

"Заслужений журналіст України";

"Заслужений землевпорядник України";

"Заслужений лікар України";

"Заслужений лісівник України";

"Заслужений майстер народної творчості України";

"Заслужений машинобудівник України";

"Заслужений металург України";

"Заслужений метролог України";

"Заслужений працівник ветеринарної медицини України";

"Заслужений працівник культури України";

"Заслужений працівник освіти України";

"Заслужений працівник охорони здоров'я України";

"Заслужений працівник промисловості України";

"Заслужений працівник транспорту України";

"Заслужений працівник туризму України";

"Заслужений працівник сільського господарства України";

"Заслужений працівник соціальної сфери України";

"Заслужений працівник сфери послуг України";

"Заслужений працівник фармації України";

"Заслужений працівник фізичної культури і спорту України";

"Заслужений працівник цивільного захисту України";

"Заслужений природоохоронець України";

"Заслужений раціоналізатор України";

"Заслужений художник України";

"Заслужений шахтар України";

"Заслужений юрист України";

"Мати-героїня".

Почесні звання України присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність, якщо інше не встановлено положенням про почесне звання України.

Почесне звання "Народний артист України", "Народний архітектор України", "Народний вчитель України", "Народний художник України" може присвоюватися, як правило, не раніше ніж через десять років після присвоєння відповідного почесного звання "Заслужений артист України", "Заслужений архітектор України", "Заслужений вчитель України", "Заслужений художник України".

 

 

 

“Гордість професії”;

 

   

“Гордість нації”.

 

Почесне звання “Гордість професії” присвоюється громадянам України, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери не менше десяти років та мають високі трудові досягнення і професійну майстерність.  

 

 

Почесне звання “Гордість нації” присвоюється громадянам України, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери не менше двадцяти років, мають видатні трудові досягнення і професійну майстерність, не раніше ніж через десять років після присвоєння почесного звання “Гордість професії”.

 

Стаття 11. Державні премії України

Встановлюються такі Державні премії України:

1) Національна премія України імені Тараса Шевченка - за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства;

2) Національна премія України імені Бориса Патона:

за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;

за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;

за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

за створення підручників для закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів;

3) Державна премія України в галузі архітектури - за створення видатних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд, роботи в галузі містобудування, ландшафтної архітектури, упорядження міст і селищ, реставрації пам'яток архітектури і містобудування, наукові праці з теорії та історії архітектури, що мають важливе значення для дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули широке громадське визнання;

4) Державна премія України імені Олександра Довженка - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва;

5) Державна премія України в галузі освіти - за видатні досягнення в галузі освіти за номінаціями:

дошкільна і позашкільна освіта;

загальна середня освіта;

професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта;

вища освіта;

наукові досягнення в галузі освіти.

Стаття 10. Державні премії України

Встановлюються такі Державні премії України:

1) Національна премія України імені Тараса Шевченка - за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства;

 

2) Національна премія України імені Бориса Патона:

за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;

за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;

за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

за створення підручників для закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів;

 

3) Державна премія України в галузі архітектури - за створення видатних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд, роботи в галузі містобудування, ландшафтної архітектури, упорядження міст і селищ, реставрації пам'яток архітектури і містобудування, наукові праці з теорії та історії архітектури, що мають важливе значення для дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули широке громадське визнання;

 

4) Державна премія України імені Олександра Довженка - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва;

5) Державна премія України в галузі освіти - за видатні досягнення в галузі освіти за номінаціями:

дошкільна і позашкільна освіта;

загальна середня освіта;

професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта;

вища освіта;

наукові досягнення в галузі освіти.

Стаття 12Президентські відзнаки

 

Президент України відповідно до Конституції України встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними.

 

Частина відсутня

 

 

 

Частина відсутня

 

Абзац відсутній

 

 

 

 

 

 

 

Абзац відсутній

 

 

 

 

 

 

 

Абзац відсутній

 

Абзац відсутній

Стаття 11Президентські відзнаки

 

Президент України відповідно до Конституції України встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними.

 

Президентські відзнаки являють собою форму реалізації повноважень Президента України як Глави держави та Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

 

Президентськими відзнаками є:

 

- “Почесна відзнака Президента України” - для відзначення громадян України, діаспори та іноземців за значний внесок у відродження національної культурно-мистецької, духовної, архітектурної, військово-історичної спадщини, заслуги у державотворчій, дипломатичній, гуманістичній, науковій, просвітницькій і благодійній діяльності;

 

- “Іменна вогнепальна зброя” - для відзначення осіб, які мають офіцерське звання, за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтримці високої бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав і свобод громадян;

 

- пам’ятні та ювілейні медалі;

 

- премії. 

 

Стаття 12-1. Виготовлення державних нагород та документів, що посвідчують нагородження ними

 

 

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

Виготовлення орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів державних премій України і президентських відзнак, а також документів, що посвідчують нагородження ними, здійснюється виключно Банкнотно-монетним двором Національного банку України.

 

Частина відсутня

 

Стаття 12Розробка малюнків, виготовлення державних нагород та документів, що посвідчують нагородження ними

 

 

Малюнки знаків державних нагород України затверджуються встановленим порядком на підставі результатів конкурсів, організованих Комісією державних нагород та геральдики. Авторське право на малюнок державної нагороди після затвердження результатів конкурсу переходить державі.    

 

Виготовлення знаків державних нагород (крім президентських відзнак у вигляді пам’ятних та ювілейних медалей) та документів, що посвідчують нагородження ними, здійснюється виключно Банкнотно-монетним двором Національного банку України. 

 

 

Зразки-еталони державних нагород затверджуються Президентом України за результатами відкритого конкурсу виробників, який може проводитись на безоплатній основі.

Стаття 13. Попередній розгляд питань щодо нагородження

Для попереднього розгляду питань, пов'язаних з нагородженням державними нагородами, при Президентові України утворюється Комісія державних нагород та геральдики, яка є дорадчим органом і працює на громадських засадах.

Персональний склад зазначеної Комісії та порядок її роботи визначаються Президентом України.

 

Стаття 13. Попередній розгляд питань щодо нагородження

Для попереднього розгляду питань, пов'язаних з нагородженням державними нагородами України та забезпечення єдиного підходу до розвитку нагородної та геральдичної справи при Президентові України утворюється Комісія державних нагород та геральдики, яка є дорадчим органом і працює на громадських засадах.

Персональний склад зазначеної Комісії та порядок її роботи визначаються Президентом України.

 

Розділ III
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ НАГОРОДЖЕНИХ

Стаття 14. Порядок зберігання державних нагород

Особи, удостоєні державних нагород, повинні дбайливо ставитися до їх схоронності. У разі втрати нагород нагороджені зберігають свої права на них відповідно до закону.

Нагородженому можуть бути видані дублікати нагороди або документів про нагородження, якщо Комісією державних нагород та геральдики буде визнано, що втрата державної нагороди сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого.

Стаття 14. Порядок зберігання державних нагород

Особи, удостоєні державних нагород, повинні дбайливо ставитися до їх схоронності. У разі втрати нагород нагороджені зберігають свої права на них відповідно до закону.

Нагородженому можуть бути видані дублікати нагороди або документів про нагородження, якщо Комісією державних нагород та геральдики буде визнано, що втрата державної нагороди сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого.

Стаття 15. Права нагороджених на пільги

Особи, нагороджені державними нагородами, користуються пільгами, передбаченими законами України.

Стаття 15. Права нагороджених на пільги

Особи, нагороджені державними нагородами, користуються пільгами та привілеями, передбаченими законами України.

 

Стаття 16. Позбавлення державних нагород

 

Позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

 

Пункт відсутній

 

 

 

Пункт відсутній

 

 

 

 

Пункт відсутній 

 

Пункт відсутній 

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина відсутня

Стаття 16. Позбавлення державних нагород

 

Позбавлення державних нагород України може бути проведено Президентом України лише у разі:

 

 

 

1) набрання законної сили рішенням суду про визнання нагородженого винним у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину або порушення нагородженим Військової присяги або Присяги державного службовця;

2) виявлення обставин, що передували нагородженню державною нагородою, наявність відомостей про які унеможливлювали б нагородження, зокрема надання неправдивої інформації про особу під час представлення її до нагородження; 

3) здійснення нагородженим вчинків, які роблять його негідним державної нагороди;

4) відмова нагородженого від державної нагороди.

 

Подання про позбавлення державних нагород вносять на ім’я Президента України органи, які вносили подання про відзначення відповідних осіб державними нагородами. Подання розглядаються Комісією державних нагород та геральдики, яка робить висновок з порушеного питання.

 

Президент України приймає рішення про позбавлення державної нагороди шляхом видання указу Президента України про позбавлення державної нагороди. Рішення про позбавлення може стосуватися всіх або лише деяких державних нагород. 

 

У разі відмови нагородженого прийняти державну нагороду особа, відзначена державною нагородою, не пізніше, ніж через п’ять днів з моменту оприлюднення відповідного указу Президента України, подає заяву на ім’я Президента України про відмову прийняти державну нагороду. Президент України приймає відмову від державної нагороди, видаючи указ Президента України про визнання таким, що втратив чинність, указу Президента України про нагородження державними нагородами в частині, що стосується особи, яка відмовилась від нагороди, на підставі відмови нагородженого отримати державну нагороду. 

 

Особи, позбавлені державних нагород, указ Президента України про нагородження яких скасовано та особи, які відмовились від державних нагород, втрачають право користуватися всіма пільгами та привілеями, передбаченими для нагороджених осіб.

Стаття 17. Поновлення у правах на державні нагороди

 

Частина відсутня

 

 

 

 

 

 

Поновлення у правах на державні нагороди осіб, які були позбавлені цих нагород, здійснює Президент України у випадках, передбачених законом.

 

Після набрання чинності Указом Президента України про поновлення у правах на державні нагороди нагородженому повертаються його нагороди і документи про нагородження.

 

Стаття 17. Поновлення у правах на державні нагороди

 

Особа, позбавлена державної нагороди, має право звернутися до Президента України з апеляційною заявою про поновлення права на державну нагороду. Апеляційна заява розглядаються Комісією державних нагород та геральдики, яка виносить відповідний висновок за результатом її розгляду.

 

Поновлення у правах на державні нагороди осіб, які були позбавлені цих нагород, здійснює Президент України у випадках, передбачених законом.

 

Після набрання чинності указу Президента України про поновлення у правах на державні нагороди нагородженому повертаються відповідні пільги та привілеї.

 

Стаття 18. Зберігання державних нагород після смерті нагородженого

Після смерті нагородженого, за наявності спадкоємців, нагорода залишається у сім'ї померлого.

За згодою спадкоємців державні нагороди можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання музеям. Державні нагороди передаються музеям на підставі рішення Комісії державних нагород та геральдики за наявності відповідного клопотання музейного закладу.

Передані музеям на постійне зберігання державні нагороди спадкоємцям померлого або нагородженого посмертно не повертаються.

У разі відсутності у померлого нагородженого спадкоємців державні нагороди і документи про нагородження мають бути передані на зберігання державі.

 

Стаття 18. Зберігання державних нагород після смерті нагородженого

Після смерті нагородженого, за наявності спадкоємців, нагорода залишається у сім'ї померлого.

За згодою спадкоємців державні нагороди можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання музеям. Державні нагороди передаються музеям на підставі рішення Комісії державних нагород та геральдики за наявності відповідного клопотання музейного закладу.

Передані музеям на постійне зберігання державні нагороди спадкоємцям померлого або нагородженого посмертно не повертаються.

У разі відсутності у померлого нагородженого спадкоємців державні нагороди і документи про нагородження мають бути передані на зберігання державі.

 

Стаття 19. Порядок вивезення державних нагород за межі України

 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, нагороджені державними нагородами, або їх спадкоємці у разі виїзду за межі України мають право вивозити державні нагороди, а також документи про нагородження ними.

 

 

Порядок вивезення за межі України державних нагород з дорогоцінних металів визначається Кабінетом Міністрів України.

 

 

Частина відсутня

 

 

 

Вилучені правоохоронними і митними органами державні нагороди України в осіб, які незаконно ними володіють, передаються відповідним органам державної влади.

 

Стаття 19. Порядок вивезення державних нагород за межі України

 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, нагороджені державними нагородами, або їх спадкоємці у разі виїзду за межі України мають право вивозити знаки державних нагород, а також документи про нагородження ними.

 

Частину виключити

 

 

 

 

Вивіз знаків державних нагород та документів про нагородження ними, право на володіння якими не підтверджено відповідними документами, забороняється.

 

Знаки державних нагород та документи про нагородження ними, вилучені правоохоронними і митними органами в осіб, які незаконно їх носять, або заволоділи злочинним шляхом, повертаються їх законним власникам чи спадкоємцям або передаються відповідним органам державної влади.

 

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

 

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про державні нагороди

 

Особи, винні у порушенні законодавства про державні нагороди, несуть відповідальність відповідно до законів України.

 

 

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про державні нагороди

 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства несуть відповідальність відповідно до законів України за:

- незаконне носіння знаків державних нагород;

- підробку документів про нагородження;

- незаконне виготовлення знаків державних нагород та нагородних документів;

- незаконне користування пільгами нагородженого шляхом їх привласнення.

 

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

2. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Установити, що дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов'язані з нагородженням:

громадян України, удостоєних державних нагород СРСР або республік, що входили до його складу;

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, нагороджених державними нагородами Української РСР (Почесною Грамотою, Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, удостоєних почесних звань Української РСР), а також нагороджених Державними преміями Української РСР;

осіб, нагороджених відзнаками Президента України до набрання чинності цим Законом.

 

3-1. Звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного з відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року).

 

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

5. Рекомендувати Президентові України привести свої укази у відповідність із цим Законом.

 

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Установити, що дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов'язані з нагородженням:

громадян України, удостоєних державних нагород СРСР або республік, що входили до його складу;

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, нагороджених державними нагородами Української РСР (Почесною Грамотою, Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, удостоєних почесних звань Української РСР), а також нагороджених Державними преміями Української РСР;

осіб, нагороджених державними нагородами та відзнаками Президента України до набрання чинності цим Законом.

 

 

Пункт виключити

 

 

 

 

 

 

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

5. Рекомендувати Президентові України привести свої укази у відповідність із цим Законом.

 

Народні депутати України                                                                                                                       Тарасенко Т.П. та інші