ОРДЕН НЕСКОРЕНИХ

Вищий Знак народної пошани ВІДКРИТОЇ НАГОРОДНОЇ СИСТЕМИ


Єдиний ЗНП, яким неможливого нагородити самостійно на власний розсуд
під особисту відповідальність