Статут Хреста "HONOR ET GLORYA"
Статут  Хреста

 «Хрест «HONOR ET GLORYA»

СТАТУТ Знака народної пошани Хреста «HONOR ET GLORYA» 

І. Загальні положення

1.1 Хрестом «HONOR ET GLORYA» (далі – Хрест) нагороджуються іноземці та особи без громадянства, яки беспосередньо приймали участь у бойових діях під час російсько-української війни.

1.2 Нагородження Хрестом може бути проведено посмертно.

II. Порядок представлення до нагородження.

2.1 Нагородження Хрестом здійснюється за рішенням керівника військового підрозділу, ВЦА, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадської організації.

2.2 Нагородження Хрестом провадиться за представленням членів військових підрозділів (інших збройних формувань), де під час бойових дій проходить (проходила) службу особа, яку представляють до нагородження, а також окремих осіб, які особисто знайомі з номінантом та беруть на себе моральну відповідальність за правдивість підстав для нагородження.

2.3. До подання додається нагородний лист встановленого зразка.

III. Порядок вручення.

3.1. Церемонія вручення проводиться виключно в обстановці урочистості і широкої гласності з обов'язковим залученням ЗМІ.

3.2. Нагородженому вручаються Хрест в футлярі та посвідчення.

IV. Порядок носіння.

4.1. Хрест носиться на лівому боці грудей після державних нагород.

V.Ведення обліку нагороджених.

5.1 Реєстр нагороджених знаходиться на сайті ВТО «Орден» у відкритому доступі.

VI. Видача дублікатів Хреста та посвідчення до нього.

6.1 У разі втрати (псування) Хреста та посвідчення до нього дублікати не видаються. Дублікати може бути видано, як виняток, лише за умови, що нагороджений не міг запобігти їх втраті (псуванню).

VIІ. Порядок зберігання.

7.1 Після смерті нагородженого Хрест залишаються в сім'ї померлого, як пам'ять.

7.2 У разі нагородження особи посмертно Хрест та посвідчення передаються сім'ї нагородженого.

VIІІ. Позбавлення нагороди.

8.1 Позбавлення Хреста може бути здійснене за дії, спрямовані проти українського народу або в разі виявлення у біографії нагородженої особи вчинків, несумісних зі Статутом Хреста.»

 
Замовити орденські планки ви можете на сайті: orden.com.ua


Замовити продукцію ВТО "ОРДЕН"