«Початок створення чинної нагородної системи незалежної України»
«Початок створення чинної нагородної системи незалежної України»

Артикул: ВТО_

СТАТТЯ

«Початок створення чинної нагородної системи незалежної України»


Автор:

Воронін Віктор Миколайович– кандидат історичних наук, перший

заступник Голови державної архівної служби України, 2013


У СТАТТІ :

Досліджено історію початкового етапу створення державної нагородної системи після набуття Україною незалежності в 1991 році.

 

Розкривається суть різноманітних нагородних пропозицій цього періоду та їх вплив на подальший розвиток вітчизняної нагородної системи, встановлення такого виду нагороди, як Почесна відзнака президента України, детально аналізуються положення про встановлені у цей період нагороди.

 

Після здобуття Україною державної незалежності процес створення нагородної системи відбувався повільно і зі значними труднощами.

Це стало однією з головних особливостей історії створення нагородної системи новітньої України.

 

У переважній більшості держав світу, котрі отримали в той чи іншій спосіб державну незалежність, у стислі терміни якщо не засновували повноцінну нагородну систему, то, як мінімум, встановлювали ряд державних відзнак, які пізніше трансформувалися у ній. Згаданий процес із незначними відмінностями був характерний у різні часи для європейських держав, держав Латинської Америки, Азії та Африки. як правило, за зразок бралася нагородна модель однієї з європейських держав, яка при внесенні незначних корективів (зазвичай, у бік спрощення) ставала національною.

 

Інколи відбувалося створення власної спрощеної нагородної системи, заснованої на національних традиціях, котра виконувала необхідні державні функції.

 

... Об’єктивні причини спонукали Україну будувати принципово нову нагородну систему, яка б відображала існуючі реалії та відповідала національним інтересам держави. Позитивним фактором стало те, що поступово був обраний прагматично-синтезний шлях створення нагородної системи, в якій би достатньо органічно поєднувалися окремі елементи нагородних систем України різних історичних періодів.

 

Однак були і суб’єктивні причини, що призвели до довгого і складного розвитку нагородної системи незалежної України.

 

Серед суб’єктивних факторів потрібно виділити два основних. По-перше, тодішнє державне керівництво України якийсь час недооцінювало значення нагородної системи як державотворчого інструментарію для всього комплексу потреб держави.

 

По-друге, в побудові нагородної системи інколи перемагав суто волюнтаристський підхід, коли стратегічні інтереси побудови нагородної системи приносилися у жертву тимчасовим політичним чи навіть суб’єктивним уподобанням...

 

...Початком формування власної нагородної системи незалежної України стала Постанова Президії Верховної Ради України від 3 січня 1992 року про створення спеціальної Комісії президії верховної Ради України з питань заснування державних нагород.

 

Результатом роботи цієї Комісії стала підготовка нею наприкінці 1993 року концепції заснування державних нагород, що була згодом

покладена в основу створення вітчизняної нагородної системи.

 

    Детальніше : повний текст статті http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_6_2013/01.pdf
Замовити орденські планки ви можете на сайті: orden.com.ua


Замовити продукцію ВТО "ОРДЕН"