Статут Білого Хреста "HONOR ET GLORIA"
Статут Білого Хреста

Артикул: ВТО_236-2

 

СТАТУТ Знака народної пошани

Білий Хреста «HONOR ET GLORYA»

 І. Загальні положення

1.1 Білим Хрестом «HONOR ET GLORYA» (далі – Хрест) нагороджуються іноземці та особи без громадянства, посольства, громадські та державні установи іноземних держав,  які активно допомогають Україні під час російсько-української війни та під час відбудову держави.

1.2 Нагородження Хрестом може бути проведено посмертно.

II. Порядок представлення до нагородження.

2.1 Нагородження Хрестом здійснюється за рішенням керівника військового підрозділу, органа виконавчої влади та місцевого самоврядування, іноземного представництва, громадської організації.

2.2 Нагородження Хрестом провадиться за представленням осіб, які особисто знайомі з номінантом та беруть на себе моральну відповідальність за правдивість підстав для нагородження.

2.2. До подання додається нагородний лист встановленого зразка.

III. Порядок вручення.

3.1. Церемонія вручення проводиться виключно в обстановці урочистості і широкої гласності з обов'язковим залученням ЗМІ.

3.2. Нагородженому вручаються Хрест в футлярі та посвідчення.

IV. Порядок носіння.

4.1. Хрест носиться на лівому боці грудей після державних нагород. V.Ведення обліку нагороджених.

5.1 Реєстр нагороджених знаходиться на сайті ВТО «Орден» у відкритому доступі.

VI. Видача дублікатів Хреста та посвідчення до нього.

6.1 В разі втрати (псування) Хреста та посвідчення до нього дублікати не видаються. Дублікати може бути видано, як виняток, лише за умови, що нагороджений не міг запобігти їх втраті (псуванню).

VIІ. Порядок зберігання.

7.1 Після смерті нагородженого Хрест залишається в сім'ї померлого, як пам'ять.

7.2 У разі нагородження особи посмертно Хрест та посвідчення передаються сім'ї нагородженого.

VIІІ. Позбавлення нагороди.

8.1 Позбавлення Хреста може бути здійснене за дії, спрямовані проти українського народу або в разі виявлення у біографії нагородженої особи вчинків, несумісних зі Статутом Хреста.
Замовити орденські планки ви можете на сайті: orden.com.ua


Замовити продукцію ВТО "ОРДЕН"